Les interjeccions que fan únic el valencià

Este article, millorat, corregit i ampliat, el pots trobar al llibre «De Molta Categoria», a la venda en les millors llibreries. Anem a repassar les nostres d’interjeccions, eixes expresions orals que fan única una llengua. En el cas del valencià, tan acostumats com estem a contraure paraules (ací les millors), és normal que hi haja una…