El valencià escatològic

Este article ampliat i millorat estarà al llibre De Molta Categoria. Els valencians estem sempre amb ‘el cagar’ a la boca, hi ha moltes expressions en les quals utilitzem la merda o l’acte de produir-la, i que comprenen des de alegria o sorpresa, fins a l’insult. Expressions fabuloses totes, que no ens sonen mal, tal…

Les millors contraccions del valencià oral

Algunes paraules valencianes es pronuncien de manera més curta del que s’escriuen, estes reduccions típiques del valencià oral són el que jo entenc per contraccions. Com per exemple quan mascletada es convertix en mascletà o fideuada en fideuà. Així que m’he ficat a buscar les millors de la nostra llengua, quasi totes són el resultat de canviar la terminació -ada…